top of page
Onze aanpak

Onze invalshoek is de systeemtheoretische psychotherapie. Dat betekent dat wij na onze basisopleiding een verdiepende opleiding hebben gevolgd waarin de dynamieken tussen personen centraal staan. Omdat wij als mensen verbonden zijn met velerlei personen om ons heen, worden wij ook beïnvloed door hen. Seksualiteit, relaties en gezinnen worden samen met anderen beleefd en wij worden door anderen beïnvloed in het beleven van deze relaties.

 

Deze complexe verbanden kunnen ons soms teveel worden, verward, verdrietig, angstig, … maken. Wij gaan samen met jullie op zoek naar antwoorden en mogelijke oplossingen om jullie terug beter in jullie vel te laten voelen, en jullie terug te laten openbloeien.

Jullie kunnen hiervoor bij ons terecht tijdens een individuele consultatie of samen met jullie partner of gezinsleden.

Wat wij doen, is
samen met jullie op zoek gaan naar wat jullie kan helpen,
en jullie ondersteunen om opnieuw helemaal open te gaan bloeien.

shutterstock_689390650.jpg

Tijdens consultaties wordt vooral gepraat en geluisterd naar elkaar. Eventueel kunnen er ook opdrachten meegegeven worden voor thuis, of kunnen er meer creatieve technieken aangewend worden. Dit alles altijd in overleg.


Een eerste consultatie is vooral verkennen van jullie situatie en jullie moeilijkheden. Omdat we er naar streven om individueel te gaan werken, is het ook zeer belangrijk om jullie  situatie en moeilijkheden ten volle te begrijpen. Wij zullen jullie helpen om de situatie helder te krijgen, door vragen te stellen en in te gaan op wat jullie vertellen. Kant-en-klare oplossing kunnen niet gegeven worden, net omdat we zo sterk individueel werken. Wat we wel doen, is samen met jullie op zoek gaan wat jullie kan helpen, en jullie ondersteunen om opnieuw open te bloeien.

 

Jullie zijn altijd vrij om te kiezen of jullie een nieuwe afspraak wensen te maken. In overleg bekijken we samen wat voor jullie het meest gunstige is.

bottom of page