Privacybeleid

Fioro vindt uw privacy belangrijk. De meeste informatie op deze website is beschikbaar zonder dat u persoonlijke gegevens moet verstrekken. Toch is het in sommige gevallen mogelijk dat u als gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. De informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor ons klantenbeheer.


Als gebruiker kunt u er steeds kosteloos om verzoeken geen gebruik te maken van uw gegevens voor direct marketing. U kan uw verzoek richten aan Fioro, Mezegemstraat 27, 8870 Izegem of via info@fioro.be. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden we aan wie).

Conform de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) heeft elke gebruiker het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Als u een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) voorlegt, kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan Fioro, Mezegemstraat 27, 8870 Izegem of via info@fioro.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden zijn.

Teneinde de website te optimaliseren voor de gebruiker kan Fioro anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.